Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy 2ClickPortal zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://portal.2clickportal.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-02-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Sobieraj, biuro@2clickportal.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48612229155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Aktywności Seniora znajduje się w lokalizacji, która zapewnia dostępną infrastrukturę drogową (bliskość komunikacji miejskiej,  dobrze oznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacja wizualną i głosową oraz dostępnymi ciągami chodników zaopatrzonych również w pochylnie. Infrastruktura dookoła budynku jest odpowiednio utwardzona i odwodniona. Kratki i studzienki ściekowe nie wystają znacząco ponad powierzchnię chodników.  Podjazd do budynku jest oznaczony dwukolorowa kostką brukową ułatwiającą nawigację dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Pochylnie są odpowiednio szerokie,  wyprofilowane, i wyposażone (tam gdzie to konieczne) w barierki. Powierzchnie pochylni są wykonane z materiału antypoślizgowego.

Lokal oferuje dwa wejścia: oba wyposażone są w windę, wejście od strony dziedzińca wyposażone jest w podjazd. Drzwi wejściowe są lekkie, kontrastowe, odpowiednio szerokie dla wózków inwalidzkich. Położenie wejść względem wewnętrznych narożników jest odpowiednie.
Za drzwiami wejściowymi znajduje się odpowiednio przestronna przestrzeń manewrowa. Wejścia nie posiadają znaczących progów. klamki oraz uchwyty są dostępne. Windy w budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wnętrza lokalu w przestrzeniach ogólnodostępnych nie posiadają progów. Drzwi wewnętrzne są odpowiednio szerokie i kontrastowe zwłaszcza w sferach przeznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami. Posiadają dostępne uchwyty. W większości zachowane są odpowiednie przestrzenie manewrowe przez i za drzwiami. Lokal nie posiada niepotrzebnych pochyłości  
i progów w ciągach komunikacyjnych. Są one szerokie, posiadają odpowiednią przestrzeń manewrową za i przez zakrętami. Są wolne od przeszkód w skrajni pionowej i poziomej. Podłogi charakteryzują się antypoślizgową powierzchnią, nie powodująca oślepienia w razie odbicia światła. Grzejniki, wieszaki i inne elementy które mogłyby wystawać i powodować kolizje są
w ciągach komunikacyjnych zabezpieczone osłonami. Przestrzeń jest otwarta, pozbawiona nadprogramowych schodów i przeszkód. Znajdują się tu miejsca do odpoczynku w razie konieczności. Elementy instalacji elektrycznej znajdują się na dostępnej wysokości, są widoczne na ścianach i nieskomplikowane. Oświetlenie jest równomierne i nie powodujące oślepienia.

Schody wejściowe posiadają pochylnię oraz optymalna wysokość i szerokość stopni. Pomieszczenia w budynku są dostosowane do obecności i poruszania się na wózku inwalidzkim.  
Sanitariaty i łazienki, zwłaszcza te przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Jest ich wystarczająca ilość.
W sytuacjach gdy jakiś element wyposażenia lokalu okaże się niedostosowany do specyficznych potrzeb klienta instytucja dysponuje wykwalifikowaną i gotową do udzielenia pomocy kadrą.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.